Презентація заступника директора з навчально виховної роботи

Половенко О. , завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту. № п.п. Напрями. Спеціальність. Рівень підготовки. Форма навчання. 1. 0202 Мистецтво. 5.02020401.